Najświeższe informacje::

W 2011 roku uytkownicy telefonw komrkowych na caym wiecie pobior aplikacje ponad 18 mld razy - informuje firma analityczna Ovum. Prawie poowa z nich trafi na telefony z Androidem, jedna trzecia na urzdzenia z iOS.

W 2011 roku po raz pierwszy uytkownicy Androida pobior aplikacje wicej razy ni uytkownicy iOS. Do tych pierwszych nalee bdzie ponad 8,1 mld pobra, do drugich - 6 mld. Dla porwnania, w 2010 roku uytkownicy iOS wygenerowali 2,7 mld pobra, natomiast Androida - 1,4 mld.


Przewaga Androida bdzie moliwa dziki dynamicznie rosncej popularnoci smartfonw z tym systemem. Wedug Guardiana, w 2011 roku 46% wszystkich smartfonw bdzie pracowa pod kontrol systemu Android. Do iOS nalee bdzie znacznie mniejsza cz rynku, bo okoo 20%.

Ovum uwaa, e w 2016 roku wszystkich pobra aplikacji mobilnych odnotowanych zostanie ponad 32 mld. Rnica pomidzy Androidem i iOS znacznie si zwikszy. Na system Google przypada ma ponad 21,8 mld pobra, na system rywala - okoo 11,6 mld.

Warto przy tym zaznaczy, e due liczby to nie wszystko. Wedug ostatnich bada Nielsena, uytkownicy, bez wzgldu na platform, pobieraj z reguy te same aplikacje i to przy nich spdzaj najwicej czasu. Szerzej o tym pisalimy w tej wiadomoci. (Q!)


rdo: telepolis, appolicious

Joomla Maintenance and Upgrade

Yt FrameworkIf you already have a Joomla based web site and need a team of professionals to maintain the Joomla system, help you with new or existing features, upgrade Joomla to the latest version, YouTech can help you. [ more detail ]

Static Website to Joomla Conversions

Yt FrameworkWe convert existing static or non-joomla website to the latest version of Joomla, enabling you to enjoy all the robust dynamic features that Joomla has to offer. Using Joomla's user friendly WYSIWYG editor [ more detail ]

Joomla Extensions Development

Yt FrameworkJoomla has a large, highly interactive and lively community, whose members are constantly contributing to a growing list of extensions, components, plug-ins and modules. But your ideas and requirements [ more detail ]

Popular News

Contact

Check out this helpful excerpt from Robyn J. A. Silverman?s new book, ?Good Girls Don?t Get Fat: How Weight Obsession Is Screwing Up Our Girls and What We Can Do to Help Them Thrive Despite It.?