W 2011 roku uytkownicy telefonw komrkowych na caym wiecie pobior aplikacje ponad 18 mld razy - informuje firma analityczna Ovum. Prawie poowa z nich trafi na telefony z Androidem, jedna trzecia na urzdzenia z iOS.

W 2011 roku po raz pierwszy uytkownicy Androida pobior aplikacje wicej razy ni uytkownicy iOS. Do tych pierwszych nalee bdzie ponad 8,1 mld pobra, do drugich - 6 mld. Dla porwnania, w 2010 roku uytkownicy iOS wygenerowali 2,7 mld pobra, natomiast Androida - 1,4 mld.


Przewaga Androida bdzie moliwa dziki dynamicznie rosncej popularnoci smartfonw z tym systemem. Wedug Guardiana, w 2011 roku 46% wszystkich smartfonw bdzie pracowa pod kontrol systemu Android. Do iOS nalee bdzie znacznie mniejsza cz rynku, bo okoo 20%.

Ovum uwaa, e w 2016 roku wszystkich pobra aplikacji mobilnych odnotowanych zostanie ponad 32 mld. Rnica pomidzy Androidem i iOS znacznie si zwikszy. Na system Google przypada ma ponad 21,8 mld pobra, na system rywala - okoo 11,6 mld.

Warto przy tym zaznaczy, e due liczby to nie wszystko. Wedug ostatnich bada Nielsena, uytkownicy, bez wzgldu na platform, pobieraj z reguy te same aplikacje i to przy nich spdzaj najwicej czasu. Szerzej o tym pisalimy w tej wiadomoci. (Q!)


rdo: telepolis, appolicious